BAHAY DAGITAB NG BAHAY SALIKSIKAN NG KASAYSAYAN : BAGONG KASAYSAYAN (BAKAS), Incorporated.

PO Box 366, UP Campus, Diliman, Lunsod Quezon, Pilipinas
Unit 2, No. 35A Escaler St., Loyola Heights, Lunsod Quezon, Pilipinas
Telefax 927-2396 E-mail: carmen_penalosa@yahoo.com